Biurosprzęt

Biurosprzęt
Wieloletnie doświadczenie
i rzetelność
Czytaj więcej o nas

O nas

Od 1995 roku

Firma BIUROSPRZĘT Spółka z o.o. powstała w 1995 r. od lutego 1996 r. kontynuując działaność przedsiębiorstwa państwowego PPUSB "Biurosprzęt" w Olkuszu.

Przedmiotem działalności Spółki były:

  • Sprzedaż i serwis urządzeń biurowych Xerox jako Autoryzowany Dealer Xerox Sp. z o.o. Polska
  • Dystrybucja części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących na terenie całego kraju jako Autoryzowany Dystrybutor Xerox Sp. z o.o. Polska
  • Sprzedaż detaliczna i serwis kopiarek , drukarek, kas fiskalnych różnych producentów
  • Sprzedaż artykułów biurowych i papieru
  • Sprzedaż detaliczna mebli i ceramiki łazienkowej
  • Prowadzenie Hurtowni Spożywczej i Chemii Gospodarczej na podstawie umowy agencyjnej podpisanej z firmą EUROCASH S.A. w Komornikach
  • Wynajem powierzchni biurowych i magazynowych w obiektach Spółki

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu - Jerzy Krukowiecki
  • V-ce Prezes Zarządu - Jadwiga Skibińska
  • Członek Zarządu - Monika Jasińska-Wiśniewska

NIP: 637-10-07-703
KRS: 0000058680
Regon: 272607955

Numer rachunku bankowego

28 1240 4940 1111 0000 5498 8150, Pekao S.A. o/Olkusz

Wartość kapitału zakładowego

165 000,00 zł

Powiększ widok siedziby firmy Powiększ widok hali Powiększ widok rampy

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Siedziba firmy

Biurosprzęt Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4/6
32-300 Olkusz

kom: +48 602 690 826
kom: +48 602 559 623
tel./fax +48 32 641-27-88

e-mail: biuro@biurosprzet.com.pl
Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

Działając na podstawie art. 228 pkt 3 kodeksu spółek handlowych - Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa spółki BIUROSPRZĘT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu lub zbycie jego zorganizowanej części lub na zbycie wydzielonej części tego przedsiębiorstwa w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu i prawa własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości (księgi wieczyste nr KR1O/00027295/3, nr KR1O/00064285/1, ...